ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ซีเรีย โอกาสวันเอกราช

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ซีเรีย โอกาสวันเอกราช

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2565

ฯพณฯ นายบะชาร อัลอะสัด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
กรุงดามัสกัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon