ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. เป็นวันที่ 2

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. เป็นวันที่ 2

เมื่อเวลา 17.39 น. วันที่ 5 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันที่สอง ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช รศ.มานิตย์ จุุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคแรก จำนวน 1,186 ราย จากนั้น พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ ภาคหลัง จำนวน 836 ราย จากนั้น พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon