ชมภาพหายาก “สมุกพก-เอกสารลงทะเบียนเรียน” ในหลวง ร.9

ธนาคารออมสิน สร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีชุด “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. เริ่ม 14 พฤศจิกายนนี้ พร้อมนำเสนอเป็นนิทรรศการ “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” อันเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีชุดเดียวกันเพื่อสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถ่ายทอดผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากจัดแสดงระหว่าง 1-15พฤศจิกายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สารคดีและนิทรรศการ “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” กล่าวว่า เนื้อหานอกจากจะถ่ายทอดพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประทับอยู่ ณ สวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และครอบครัวราชสกุลมหิดล ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว ยังนำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆ ของยุวกษัตริย์ ที่สะท้อนแรงบันดาลพระราชหฤทัยและแนวพระราชดำริให้ทรงนำมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ เนื้อหาสารคดีจะแบ่งออกเป็น 30 ตอน เรื่องราวและภาพบางแง่บางมุมไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน อาทิ ภาพเอกสารลงทะเบียนเรียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์, ผลงานโปสการ์ดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า พระราชทานแด่เพื่อนบ้านชาวสวิสเซอร์แลนด์, ภาพสมุดพกยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หาชมได้ยาก, สมเด็จย่าและพระราชโอรสพระองค์น้อยทั้งสองพระองค์ เสด็จเยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแลตเนสท์เล่ เป็นต้น

ใบสมัครส่วนพระองค์เมื่อครั้งทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (2)
ใบสมัครส่วนพระองค์เมื่อครั้งทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
01 สมุดพกยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หาชมได้ยาก
สมุดพกยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
02 สมุดพกยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หาชมได้ยาก
สมุดพกยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
01 ผลงานโปสการ์ดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า พระราชทานแด่เพื่อนบ้านชาวสวิสเซอร์แลนด์
ผลงานโปสการ์ดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า พระราชทานแด่เพื่อนบ้านชาวสวิสเซอร์แลนด์
02 ผลงานโปสการ์ดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า
ผลงานโปสการ์ดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า

 

 

บทความก่อนหน้านี้โคมระย้าแห่ง ‘มหิดลสิทธาคาร’ อวดรสนิยม ด้วยภูมิปัญญา 800 ปี
บทความถัดไปทุ่มช่วย! ครม.ไฟเขียว 2.2 หมื่นล้านอุ้มชาวนา ให้ธ.ก.ส.รับจำนำ พร้อมเงินช่วยเหลือ