ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีกษัตริย์สวีเดน ในโอกาสครองราชย์ครบ 50 ปี 

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีกษัตริย์สวีเดน ในโอกาสครองราชย์ครบ 50 ปี 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 50 ปี ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ความว่า

ฝ่าพระบาท

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระแห่งประวัติศาสตร์ที่ฝ่าพระบาททรงครองราชย์ครบ 50 ปี รวมทั้งการเฉลิมฉลองครบ 500 ปี ความเป็นเอกราชของราชอาณาจักรสวีเดน หม่อมฉันและพระราชินี

Advertisement

ในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาท
ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีรัชสมัยอันยาวนานและรุ่งเรือง อีกทั้งขอส่งความปรารถนาดีแก่ประชาชนชาวสวีเดนในปีที่สำคัญยิ่งนี้

ตลอดห้าทศวรรษที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวสวีเดนที่นำไปสู่ความเข้มแข็งและความรุ่งเรืองเป็นประเทศแห่งความเป็นเลิศ

สวีเดนได้รับการยอมรับยกย่องในฐานะที่เป็นสังคมแห่งความเท่าเทียม ความสมัครสมานสามัคคี และเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนชาวสวีเดนและพระมหากษัตริย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดจากการที่ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวีย เยือนทั้งยี่สิบเอ็ดมณฑลของประเทศตลอดปีอันเป็นมงคล ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนเป็นที่ยิ่ง

Advertisement

ฝ่าพระบาทได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างนานาประเทศจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเป็นจำนวนมาก ตลอดจนทรงให้การสนับสนุนในกิจการระหว่างประเทศที่สำคัญ อีกทั้งน้ำใจไมตรีระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองนั้น นับเป็นผลอันแท้จริงจากมิตรภาพที่ทรงมีร่วมกันระหว่างฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช 2546 และต่อมา การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระราชบิดาของหม่อมฉัน ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันมิเคยลืมเลือนน้ำพระทัยไมตรีและพระกรุณาที่ฝ่าพระบาททรงมีต่อหม่อมฉัน เมื่อครั้งเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการ ในปีพุทธศักราช 2540 และที่มิอาจลืมได้คือ พระกรุณาธิคุณที่แสดงต่อประเทศที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปีพุทธศักราช 2547 นับได้ว่ามีส่วนช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากชาวโลกให้กับประเทศเหล่านั้นอย่างสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในประเทศไทย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image