ในหลวง มีพระราชสาส์น ‘สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10’ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์

พระราชสาส์น
กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์น ‘สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10’ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ความว่า
ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการ

ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กตลอดไป
มิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างเดนมาร์กและไทยนั้น ได้ยืนหยัดอย่างสง่างามมากว่าสี่ร้อยปีนับแต่ที่ได้เริ่มติดต่อระหว่างกัน หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ภายใต้รัชสมัยของฝ่าพระบาท กอปรกับเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกัน เราทั้งสองจะนำพาต่อยอดผลสำเร็จอันน่าชื่นชมเหล่านี้สืบต่อไป

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชน โดยเฉพาะระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองให้แน่นแฟ้น ในขณะเดียวกัน เราย่อมจะประสบความสำเร็จในการขยายและสร้างเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของเรา

Advertisement

หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์ก ถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาทมีรัชสมัยอันรุ่งเรือง เปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image