กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567

กรมสมเด็จพระเทพฯ  เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มกราคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้ว ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ และทรงฟังการบรรยายเรื่อง ‘Is our world coming together or falling apart ? โลกของเรากำลังผนึกพลังหรือกำลังแตกสลาย ?’

โดยศาสตราจารย์ คิชอร์ มาห์บูบานี นักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ ร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567 ภายใต้แนวคิด “ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติ”

Advertisement

ซึ่งการประชุมนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้ เป็นการประชุมนานาชาติด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญ อันจะก่อประโยชน์ให้เกิดแก่นักวิชาการและผู้นำด้านการแพทย์การสาธารณสุขของไทย ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กร นักวิชาการ และผู้นำด้านการแพทย์การสาธารณสุขระดับโลก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลกด้วย

โอกาสนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปีนี้เป็นหัวข้อเรื่อง “พระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนื่องใน 100 ปี การอุดมศึกษาไทย”

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของไทย เริ่มต้นอย่างแท้จริงเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ทรงวางแผนพัฒนาการแพทย์ไทยไปพร้อมกัน

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุขแล้ว ทรงรับเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทรงเจรจาเพื่อความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ประการหนึ่งนั้น คือ ยกระดับการศึกษาวิชาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จากหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ เข้าสู่มาตรฐานสากลในระดับปริญญาแพทยศาสตร์ เป็นคณะวิชาแรกของเมืองไทย เริ่มการเรียนการสอนในพุทธศักราช 2466 จนถึงวันนี้ เป็นเวลาหนึ่งร้อยปี มีนักเรียนแพทย์สำเร็จการศึกษารุ่นต่อรุ่น จากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนมาก สร้างความแข็งแกร่งให้กับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นพระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อการอุดมศึกษาไทยอย่างแท้จริง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image