นายกฯ นำสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง ร.10” ประชาชนเข้าร่วมคับคั่ง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่พระลานพระราชวังดุสิต รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 241 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย จากพระที่นั่งอัมพรสถาน โดยรถพระประเทียบ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี ซึ่งพระแก้วมรกตน้อย เป็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะแบบรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 9.2 นิ้ว สูง 14.4 นิ้ว สร้างขึ้นด้วยหินหยกสีเขียวโดยช่างชาวรัสเซีย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานในพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อมอบแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงออกแบบภาพปก และพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงความสุข ว่า “ความสุขในตัวเริ่มจากใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมและตนเอง สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สุขในการให้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจและปัญญาในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศลสิริมงคลต่อทุกคนและจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมาแล้วนั้น แล” และพระราชทานพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 28 ก.ค. 2560


ต่อมาเวลา 17.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี ณ ลานพระราชวังดุสิต นายกรัฐมนตรีวางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 241 รูป สวดมาติกา จบแล้ว นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ 241 รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์สดับปกรณ์ นายรัฐมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อมา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว นายกรัฐมนตรีประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 241 รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรีกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว นายกรัฐมนตรี และภริยา เดินทางกลับ

บทความก่อนหน้านี้อนุก.ต.ผ่านฉลุย”ธนฤกษ์”ประธานศาลอุทธรณ์ ชงก.ต.พิจารณา31ก.ค.นี้
บทความถัดไป‘ธีรภัทร’ เปิดใจ ‘รู้ตัวอยู่แล้ว’ โดนเด้งพ้นเก้าอี้ปลัด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ใหม่