พระองค์ภาฯ ทรงนำทูตดูงาน “ดอยตุง” ตัวอย่างการพัฒนาขจัดปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 11.22 น. วันที่ 26 มกราคมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เสด็จมายังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆ และผู้แทนระดับสูงจากทัณฑสถานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมคณะเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมือของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ประกอบด้วย โรงทอผ้า โรงงานกระดาษสา โรงงานเซรามิก และโรงคั่วกาแฟ เพื่อศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ในการสร้างงานสร้างรายได้ และป้องกันอาชญากรรมในชุมชนดอยตุงที่ยั่งยืน

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมทดลองทำกระดาษสาที่โรงช้อนกระดาษสา โดยทรงช้อนกระดาษและฉีดน้ำเป็นลายอักษรพระนามย่อ พภ และมีพระปฏิสันถารร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในโรงงานด้วย จากนั้นเสด็จไปยังร้านอาหารของโรงแรมดอยตุงลอดจ์ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ร่วมเสวนากับชาวบ้านเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยแนวคิดที่ใช้มิติการพัฒนานำและเน้นบทบาทของชุมชนในการลดอาชญากรรมซึ่งมีเหล่าผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาในพื้นที่ดอยตุงร่วมพูดคุยด้วย การนี้พระองค์ตรัสถามวิทยากรว่า “ปัญหาในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัญหาการปลูกฝิ่นแล้ว แต่เป็นปัญหาเรื่องยาไอซ์ ยาบ้า พวกยาสังเคราะห์ต่างๆ คิดอย่างไรกับเรื่องการพัฒนาว่าจะนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันได้อย่างไร” และทรงฉายภาพร่วมกับคณะทำงาน ก่อนเสด็จกลับในเวลาต่อมา

ทั้งนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 11,000 คนจาก 6 ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุง มาตั้งแต่เมื่อปี 2531 จนถึงปัจจุบัน   ซึ่งสำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

 

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image