สปน.แจ้งผู้สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 รับเข็มได้ตามกำหนดเวลา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนมาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จึงต้องควบคุมการผลิตเพื่อให้เข็มที่ระลึกฯให้ประณีต มีคุณภาพ และงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตนานกว่าที่กำหนดไว้พอสมควร โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 เริ่มรับเข็มที่ระลึกฯตามลำดับการจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมานั้น สปน.ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สั่งจองเข็มที่ระลึกฯสามารถติดต่อรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง ดังนี้

1.ผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป

2.ผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ผู้ที่มีความประสงค์สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ยังสามารถสั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 0-2284-4301 และ 0-2283-4319-24

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มสติไม่ดีฉกแผงลอตเตอรี่พ่อค้าหวยกว่า 7 หมื่น ตำรวจระดมกำลังรวบได้ทันควัน
บทความถัดไปหลากลาย หลายชีวิต ‘งานศิลป์’ ใน ‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์’