ในหลวง พระราชทานตะกร้าสิ่งของผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุระเบิด จ.นราธิวาส

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 เมษายน ประกอบด้วย นางสุวดี ปูรณะชัยศรี, นายวัชรพงษ์ บุญญรัตน์, นางนาฏสุดา นราธรรมบุญ และนางสาวนูรวานา ดาเลโอ๊ะ เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้