โควิด ‘กาญจนบุรี’ ยังพุ่ง พบป่วยใหม่ 25 ราย อายุต่ำสุด 3 ขวบ คลัสเตอร์อีต่อง

โควิด ‘กาญจนบุรี’ ยังพุ่ง พบป่วยใหม่ 25 ราย อายุต่ำสุด 3 ขวบ คลัสเตอร์อีต่อง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มจำนวน 25 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสม 241 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17 ราย รวมสะสม 96 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 144 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 25 ราย เป็นรายที่ 217-241 ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ ดังนี้
รายที่ 217 ผู้ป่วยชาย อายุ 22 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
รายที่ 218 ผู้ป่วยหญิง อายุ 38 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 219 ผู้ป่วยชาย อายุ 40 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 220 ผู้ป่วยหญิง อายุ 3 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 221 ผู้ป่วยชาย อายุ 60 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 222 ผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 223 ผู้ป่วยชาย อายุ 61 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 224 ผู้ป่วยหญิง อายุ 69 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 225 ผู้ป่วยหญิง อายุ 71 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 226 ผู้ป่วยชาย อายุ 71 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 227 ผู้ป่วยชาย อายุ 69 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 228 ผู้ป่วยหญิง อายุ 81 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 229 ผู้ป่วยหญิง อายุ 68 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 230 ผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 231 ผู้ป่วยหญิง อายุ 68 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 232 ผู้ป่วยชาย อายุ 15 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ
รายที่ 233 ผู้ป่วยชาย อายุ 8 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 234 ผู้ป่วยหญิง อายุ 55 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
รายที่ 235 ผู้ป่วยชาย อายุ 54 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.พนมทวน อ.พนมทวน ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
รายที่ 236 ผู้ป่วยหญิง อายุ 42 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย ตรวจพบเชื้อวันที่ 8 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 182,183 เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลบ่อพลอย
รายที่ 237 ผู้ป่วยชาย อายุ 78 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
รายที่ 238 ผู้ป่วยหญิง อายุ 45 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.พังตรุ อ.พนมทวน ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 146 เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
รายที่ 239 ผู้ป่วยชาย อายุ 17 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.พังตรุ อ.พนมทวน ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 146 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
รายที่ 240 ผู้ป่วยชาย อายุ 14 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.พังตรุ อ.พนมทวน ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 146 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
รายที่ 241 ผู้ป่วยชาย อายุ 61 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.พังตรุ อ.พนมทวน ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 พ.ค.2564 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 146 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว ในส่วนของสถานที่เสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิด ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นจะออกประชาสัมพันธ์ในสถานที่ที่ผู้ป่วยได้มีการไปในสถานที่ต่างๆ ตามข้อมูลที่ผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อและแจ้งให้ผู้ที่ไปในสถานที่นั้นตามวันและเวลาที่ตรงกับผู้ป่วยเข้ารายงานตัวเพื่อตรวจหาเชื้อและกักตัวเฝ้าสังเกตอาการต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สงขลาโควิดยังพุ่ง ป่วยใหม่ 20 ราย หวั่นลอบเข้าปท.นำสายพันธุ์ใหม่ระบาด
บทความถัดไป“แม็คกรุ๊ป” เปิดกลยุทธ์ธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิดรอบ3 ดึงพนักงานขายออฟไลน์รุกขายผ่านออนไลน์