ขสมก.ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 13 ราย

ขสมก.ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 13 ราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับแจ้งว่า มีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 13 คน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 520 เพศชาย อายุ 43 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อในวันที่ 13 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 520 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสาร หมายเลข 1-44145 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30-12.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-11.00 น. และวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30-14.00 น.

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 520 เพศหญิง อายุ 30 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อในวันที่ 13 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 520 จำนวน 2 คัน ดังนี้
2.1 รถโดยสาร หมายเลข 1-44145 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30-12.30 น. 2.2 รถโดยสาร หมายเลข 1-44073 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 12.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 1 คัน คือ
– รถโดยสาร หมายเลข 1-40070 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.05-17.00 น.

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 62 เพศหญิง อายุ 50 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อในวันที่ 13 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 62 จำนวน 5 คัน ดังนี้
4.1 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 4-40472 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30-21.40 น. 4.2 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 4-40523 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.12-20.30 น. และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30-20.35 น.

4.3 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 4-4025 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.15-21.40 น. 4.4 รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 4-40499 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00-20.20 น. 4.5 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 4-4081 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30-20.30 น.

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 91 เพศหญิง อายุ 48 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอย กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 91 จำนวน 1 คัน คือ
– รถโดยสาร หมายเลข 6-56042 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.32 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.30-20.00 น. และวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.30-20.00 น.

6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 91 เพศหญิง อายุ 26 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 91 จำนวน 1  คัน คือ
– รถโดยสาร หมายเลข 6-55035 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.20 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.40 น.

วันที่ 1 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.50 น. วันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.10 น. วันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.05 น. วันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.40 น. และวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.30 น.

พนักงานเติมน้ำมันรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 10.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา พนักงานเติมน้ำมันรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เพศชาย อายุ 46 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 10.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 165 เพศหญิง อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ ลานใต้สะพานพระราม 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 7 คัน ดังนี้
9.1 รถโดยสาร สาย 165 หมายเลข 6-50237 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.35 น. และวันที่ 1 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.50 น.

9.2 รถโดยสาร สาย 165 หมายเลข 6-50216 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.40 น. และวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.40 น.

9.3 รถโดยสาร สาย 165 หมายเลข 6-50218 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-19.00 น.

9.4 รถโดยสาร สาย 7ก หมายเลข 6-50227 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-19.20 น.

9.5 รถโดยสาร สาย 165 หมายเลข 6-50166 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.

9.6 รถโดยสาร สาย 165 หมายเลข 6-50179 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-19.20 น.

9.7 รถโดยสาร สาย 7ก หมายเลข 6-50236 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.45 น.

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 91 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ตลาดบางแคภิรมย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 91 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสาร หมายเลข 6-55113 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-12.00 น.
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-12.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.00 น.
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.40 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-12.30 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.50 น. วันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.50 น.
วันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-12.40 น. วันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.00 น.
วันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.20 น. วันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-12.00 น. และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00-13.20 น.

พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 80 เพศหญิง อายุ 44 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 80 จำนวน 3 คัน ดังนี้
11.1 รถโดยสาร หมายเลข 6-55039 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30-13.40 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10-12.15 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20-12.40 น. วันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.45-09.20 น.
วันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.45-14.45 น. และวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-13.10 น.

11.2 รถโดยสาร หมายเลข 6-55001 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40-12.50 น.
11.3 รถโดยสาร หมายเลข 6-55053 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 03.50-10.15 น.
และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.10-10.00 น. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 เพศชาย อายุ 30 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 14.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 จำนวน 1 คัน คือ
– รถโดยสาร หมายเลข 5-70127 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.22-12.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.38-13.10 น. วันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50-13.10 น. และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50-13.20 น.

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 12 เพศหญิง อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 12 จำนวน 3 คัน ดังนี้

13.1 รถโดยสาร หมายเลข 4-80501 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-11.30 น.
วันที่ 1 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.35-09.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.15-14.45 น. วันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.40-14.40 น. และวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-11.40 น. 13.2 รถโดยสาร หมายเลข 4-80282 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15-13.20 น. และวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40-11.50 น.

13.3 รถโดยสาร หมายเลข 4-80498 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 04.35-11.20 น.

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารคันที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้งให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อหยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พระปัญญาวชิรโมลี ยึดหลัก บวร ขับเคลื่อน ‘โคก หนอง นา พช.’
บทความถัดไปเปตองพร้อมลุยชิงแชมป์โลก 2021 มั่นใจสาวไทยป้องกันแชมป์อีกสมัย