“หมอทวีศิลป์” เผยบุคลากรแพทย์ติดเชื้อ “โควิด-19” เพิ่มอีก 13 ราย สะสม 50 ราย

“หมอทวีศิลป์” เผยพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 13 ราย สะสมรวม 50 ราย

โควิด-19 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กรณีประเทศไทย พบจำนวนผู้ป่วยยืนยันใหม่ 51 ราย ว่า ในจำนวนนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ราย ภูเก็ต และ นนทบุรี จังหวัดละ 4 ราย ชลบุรี 3 ราย สมุทรปราการ ยะลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง จังหวัดละ 2 ราย และ ปัตตานี ปทุมธานี อุบลราชธานี นราธิวาส สระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยใหม่ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 25 ราย ได้แก่

Advertisement

1.เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา 3 ราย
2.เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ กระจายหลายจังหวัด 22 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 19 ราย ได้แก่
1.คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย
2.ชาวต่างชาติเดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย
3.สัมผัสกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย
4.ผู้ที่ไปในสถานที่ชุมชน/ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 0 ราย
5.ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดที่จะต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 3 ราย
6.บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 13 ราย จำนวนนี้บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน 11 ราย รวมมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสม จำนวน 50 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) แล้ว แต่ต้องรอการสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน 7 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พบว่าในวันนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มสูงถึง 13 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการเข้าไปเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคเป็นกลุ่ม และผลยืนยันออกมาพร้อมกัน นอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับประทานอาหาร ซึ่งในส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือประชาชนทั่วไป ล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น จึงต้องขอให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image