สปสช.ปรับเพิ่มเงินเยียวยา “บุคลากรแพทย์” รับผลกระทบ “โควิด-19” 3 กรณี

สปสช.ปรับเพิ่มเงินเยียวยา “บุคลากรแพทย์” รับผลกระทบ “โควิด-19” 3 กรณี

สปสช. เมื่อวันที่ 8 เมษายน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธิบัตรทอง เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้บรรจุโรคโควิด-19 อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ส่วนกรณีบุคลากรสาธารณสุขได้รับความเสียหายจากโรคโควิด-19 สปสช. มีประกาศให้จ่ายเงินชดเชย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว ให้ปรับอัตราช่วยเหลือกรณีติดโรคโควิด-19 จำนวน 2 เท่า จากอัตราเดิมใน 3 กรณี ประกอบด้วย 1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 480,000 – 800,000 บาท 2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 200,000-480,000 บาท และ 3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image