“ประกันสังคม” สั่งจ่าย “เงินว่างงาน” แล้วกว่า 3 แสนราย จี้นายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรอง “ลูกจ้าง”

แฟ้มภาพ

“ประกันสังคม” สั่งจ่าย “เงินว่างงาน” แล้วกว่า 3 แสนราย จี้นายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรอง “ลูกจ้าง”

ประกันสังคม- เมื่อวันที่ 30 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ สปส.ได้เปิดช่องทางให้บริการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นขอรับสิทธิ และนายจ้างมีหน้าที่รับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผ่าน e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

ล่าสุด พบว่าขณะนี้มีผู้ประกันตนผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิจำนวนกว่า 1 ล้านราย สปส.ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวนกว่า 300,000 ราย ทั้งนี้ เป็นผู้ประกันตนที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อีก 200,000 ราย

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูล สปส.พบว่า ขณะนี้มีนายจ้างจำนวนกว่า 5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน ซึ่ง สปส.จะมีข้อความสั้น (SMS) แจ้งผู้ประกันตน เพื่อขอให้ติดตามนายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สปส.โดยเร็ว ดังนั้น ขอให้นายจ้างในกลุ่มดังกล่าวเร่งยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยผ่านช่องทาง e-form เพียงนายจ้างระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด เพื่อ สปส.ได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image