สธ.แย้มเฟส2 เปิด ‘ทุกห้าง’ พร้อมกันทั่วปท. 17 พ.ค.นี้ เน้นกิจการสีเขียว รอลุ้น! ศบค. ไฟเขียว

สธ.แย้มเฟส2 เปิด ‘ทุกห้าง’ พร้อมกันทั่วปท. 17 พ.ค.นี้ เน้นกิจการสีเขียว รอลุ้น! ศบค. ไฟเขียว

กรณีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่จะมีการเปิดกิจการ/กิจกรรมที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มสีขาว ซึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ในครั้งที่ 1/2563 และมีประเด็นสำคัญในการประชุมอยู่ที่การคลายล็อกมาตรการในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และฝ่ายปกครอง และจะมีการเสนอมาตรการดังกล่าวให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) พิจารณาตัดสินพร้อมประกาศให้เริ่มดำเนินการในวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นไปนั้น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการผ่อนปรนจะมีการแบ่งกลุ่มกิจการ/กิจกรรม เป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มสีขาว กลุ่มสีเขียว กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มแดง โดยกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่ได้เปิดนั้นจะต้องมีการจัดสถานที่และพื้นที่ให้เหมาะสมในการเปิดบริการ โดยห้างสรรพสินค้าได้เปิดทำการอยู่แล้วตั้งแต่ต้น เพียงแต่เปิดให้บริการในกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่จำเป็นและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค และเมื่อมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 คือการเปิดกิจการ/กิจกรรมกลุ่มสีเขียว จะต้องทยอยเปิดให้บริการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มสีขาว

“ห้างฯ นั้นสามารถเปิดได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าการจะผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการตามกลุ่ม แบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ในทุกสถานที่หรือพื้นที่แต่ละจังหวัดเหมือนกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายของผู้คน ดังนั้นการจะเปิดกิจการ/กิจกรรมในห้างฯ หากมีการเปิดห้างหนึ่งเป็นแบบหนึ่ง และอีกห้างเป็นแบบหนึ่ง ก็อาจจะส่งผลให้ประชาชนเลือกเข้าไปใช้บริการในห้างใดห้างหนึ่งมากกว่า และอาจจะไม่สามารถทำตามมาตรการหลักในการป้องกันได้ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การลดความแออัดในการใช้บริการ และส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย โดยตามหลักมาตรการหลัก หากจะเปิดกิจการ/กิจกรรมใด ก็จะต้องเปิดให้เหมือนกันในทุกแห่ง แต่ขึ้นอยู่กับว่ากิจการ/กิจกรรมใดที่จะถูกจัดในกลุ่มสีใดในการเปิดให้บริการตามระยะ ดังนั้นกิจการ/กิจกรรมใดที่จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่อยู่ในแผนมาตรการผ่อนปรนระยะที่2 ก็จะถูกผ่อนปรนในทุกห้าง ไม่ได้เลือกปฏิบัติในห้างใดห้างหนึ่ง” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในหลักการเปิดกิจการ/กิจกรรม จะต้องพิจารณา 3 หลัก ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้แก่

หลักที่ 1 สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรการหลักหรือไม่ คือ การทำความสะอาดสถานที่ การให้ผู้ให้/รับบริการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน การตั้งจุดล้างมือ การเว้นระยะห้างทางสังคม และการลดความแออัดในสถานที่

หลักที่ 2 มาตรการเสริม เนื่องจากแต่ละกิจการ/กิจกรรมมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีมาตรการเสริมให้กิจการเหล่านั้นปฏิบัติตามหลักการและหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

และ หลักที่ 3 ทุกกิจการ/กิจกรรมจะต้องดำเนินไปตามกฎหมาย คือ เป็นการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่ถูกต้อง ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนที่จะมีการสั่งให้ปิดบริการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558

โดยในวันนี้เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความพร้อมและมอบนโยบายแนวทางมาตรการผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมประเภทห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon