สแกนประกาศ จ.ปทุมธานี หลังคลายล็อก มีผลพรุ่งนี้ถึง 31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดปทุมธานี ออกประกาศเรื่อง มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคำสั่งผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่และผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมบางอย่าง รวมถึงมาตรการป้องกันโรค และการจัดระเบียบ ดังนี้ 1.การห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. วันรุ่งขึ้น 2.ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 3.ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชน และขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง แบ่งเป็น 3.1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 3.2 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ 4.การดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงนามโดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image