สธ.ตรวจ “ร้านนวด-สปา” ย่านสุขุมวิท เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ

สธ.ตรวจ “ร้านนวด-สปา” ย่านสุขุมวิท เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ

นวดสปา- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ สปา ที่ Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 39 ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลัก หลังมีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับกิจการประเภท นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย และ สปา

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า เจ้าของสถานประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 1.ดำเนินการประเมินตนเองของสถานประกอบการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 2.กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้มารับบริการ บันทึก รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณีต้องมีการสอบสวนโรค 3.จำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่อยู่ในร้าน และไม่ให้นั่งรอภายในร้าน โดยให้นัดหมายล่วงหน้า และให้บริการลูกค้าแต่ละรายไม่เกิน 2 ชั่วโมง 4.จัดที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการในบริเวณต่างๆ ของร้านอย่างเพียงพอ 5.จัดห้องให้บริการนวด 1 คนต่อห้อง กรณี ห้องรวมให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน

Advertisement

พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า 6.จัดสถานที่สำหรับเก็บผ้าและอุปกรณ์ของผู้รับบริการให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ให้บริการ 1 คนต่อครั้ง ไม่ให้ใช้ซ้ำ 7.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ หลังให้บริการทุกครั้ง และในบริเวณจุดเสี่ยงที่มีคนสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน รวมถึงห้องส้วมและห้องอาบน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ (น้ำยาฟอกขาว) 8) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีการจัดบริการน้ำดื่ม ภาชนะบรรจุน้ำดื่มและการจัดบริการน้ำดื่มต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ แก้วน้ำให้ใช้แบบครั้งเดียวทิ้ง

“พนักงานหรือผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) และสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ รวมทั้งให้สังเกตอาการตนเองและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด งดหรือเลี่ยงการพูดคุยเกินความจำเป็นขณะให้บริการ หลังบริการต้องเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู ให้ม้วนออกห่างจากตนเอง และไม่ควรสะบัดผ้า เพราะจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย หากพบว่าผู้รับบริการมีบาดแผลควรงดให้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด ภายหลังการใช้บริการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน” พญ.พรรณพิมล กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image