เปิด 6 กลุ่มต่างชาติเข้าไทย โควต้ารับวันละ 200 คน

เปิด 6 กลุ่มต่างชาติเข้าไทย โควต้ารับวันละ 200 คน

แม้มาตรการผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการดำเนินมาถึงระยะที่ 5 แล้ว แต่สำหรับการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ต้องนับเป็นระยะที่ 1 โดย ศบค. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน มีมติอนุมัติให้กับ 6 กลุ่ม โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอีกครั้งในวันนี้ (30 มิ.ย.)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า 6 กลุ่มบุคคลที่จะเปิดให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประกอบด้วย 1.คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร หรือคนที่ได้ Work Permit 2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย หรือคนต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยและบุตรอนุญาตให้เข้ามา

4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตาม โดยให้การรักษาเพียงบางโรค และไม่ใช่การรับรักษาการป่วยด้วยโควิด-19 ในไทย 5.นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว และ 6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) กับประเทศเป้าหมาย โดยคนต่างชาติกลุ่มเหล่านี้ต้องผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เป็นนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้ที่เข้ามาจะต้องเสียเงินในการเข้าพักในโรงแรมเองเป็นระยะ 14 วัน เบื้องต้นจะรับจำนวนรวม 200 คนต่อวัน สำหรับประเทศที่พิจารณาให้เดินทางตามเงื่อนไขดังกล่าว มี 4 ประเทศ 1 เขตปกครอง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon