“โควิด-19” เป็นเหตุ กทม.เลื่อนประกาศใช้ “ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่” ออกไปปี’64

“โควิด-19” เป็นเหตุ กทม.เลื่อนประกาศใช้ “ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่” ออกไปปี’64

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อาจส่งผลให้ กทม.ต้องเลื่อนประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ออกไปเป็นปี 2564 และอาจส่งผลกระทบต่อแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ทั้งของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

นายสมชาย กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ กทม.ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นเหตุให้การพิจารณาร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมต้องล่าช้าออกไป จากแผนที่กำหนดไว้

“ที่ผ่านมา สวพ.ได้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมือง พ.ศ.2518 กำหนด จนถึงขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 โดยจัดเตรียมร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดจึงทำให้ทุกอย่างต้องเลื่อนออกไป” นายสมชาย กล่าว

ผู้อำนวยการ สวพ.กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สวพ.ตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ และการรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง ที่มีผลทำให้การประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงได้ปรับแผนและเตรียมความพร้อมในส่วนที่สามารถดำเนินการคู่ขนานกับขั้นตอนตามกฎหมายได้ อาทิ การวางแผนและเตรียมงบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงการประสานและทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในการกำหนดแนวทางการออกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากคณะกรรมการผังเมืองมีมติตามมาตรา 110 แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด สวพ.ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมติทันที โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ได้ภายในปี 2564

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon