ปทุมธานี ตรวจรับวัคซีนป้องกันโควิด 8,000 โดส เริ่มฉีดเข็มแรกพรุ่งนี้

ปทุมธานี ตรวจรับวัคซีนป้องกันโควิด 8,000 โดส เริ่มฉีดเข็มแรกพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,000 โดส และตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลปทุมธานี

โดยจะมีการกระจายวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเริ่มฉีดในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon