‘อนุทิน’ นำ สธ.จับมือจุฬาฯ รวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19

‘อนุทิน’ นำ สธ.จับมือจุฬาฯ รวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงแนวทางการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือการเร่งกระจายวัคซีนออกไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร โดย ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เป็นผู้เสนอที่จะเข้ามาช่วยเหลือภารกิจงานของรัฐบาล เพื่อกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

นายอนุทิน กล่าวว่า ทางจุฬาฯ พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน ในรูปแบบบริการฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม(group vaccination) เพื่อกระจายวัคซีนให้กับประชาชน เริ่มต้นจากนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าและครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่โดยรอบเขตปทุมวัน เขตสาทร โดยระยะถัดไป ก็สามารถขยายไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย

“สธ. มีหน้าที่ส่งวัคซีนให้กับจุฬาฯ เพื่อทำการฉีด นับเป็นความช่วยเหลือที่มีคุณค่าและเป็นบุญคุณอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านเข้ามาช่วยลดภาระงานของกระทรวงฯ เพื่อที่เราจะได้ไปจัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มอื่นต่อไป” นายอนุทินกล่าว

Advertisement

นายอนุทิน กล่าวว่า การเริ่มต้นของจุฬาฯ จะเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อนำวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุม นำไปสู่เป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับประเทศได้

อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิ.ย. จะมีการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาควรจะได้รับภูมิคุ้มกันที่รวดเร็ว เราก็จะเพิ่มเป้าหมายในกลุ่มนี้เพื่อเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนกับทางจุฬาฯ ด้วย

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ สธ. กับจุฬาลงกรณ์ ผ่านแพลตฟอร์ม หมอพร้อม คาดว่าหลังกลางเดือน พ.ค. จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ทางจุฬาลงกรณ์ แจ้งว่า เบื้องต้นจะจัดตั้ง 2 จุด คือ จามจุรีสแควร์ชั้น 5 และ ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี9 สามารถฉีดได้วันละ 1,500 คนต่อจุด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image