ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ 190 อปท.รับจัดสรรซิโนฟาร์มครั้งที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ 190 อปท.รับจัดสรรซิโนฟาร์มครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ผลการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 โดยมีหน่วยงานที่ส่งเอกสารครบถ้วนได้รับการจัดสรรในครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้นอีก 35 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวัคซีนในบางกลุ่มกิจกรรมไปแล้วจากการประกาศ ครั้งที่ 1-3 ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จำนวน 155 หน่วยงาน รวมเป็น 190 หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร 1,279,301 คน โดยจัดสรรให้ตามกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon