นทพ. ดูแล ปชช.ฉีดวัคซีนตามนัด ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ‘กรุงเทพปลอดภัย’

นทพ. ดูแลปชช.ฉีดวัคซีนตามนัด ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ‘กรุงเทพปลอดภัย’

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) จัดตั้งจุดบริการประชาชน กองทัพไทย บริเวณปากทางเข้า-ออก อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (ลาดกระบัง) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและบูรณาการประสานความร่วมมือกับ กทม., สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อำนวยความสะดวกในการนำประชาชนที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง และ เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวล์ ตามโครงการไทยร่วมใจ “กรุงเทพปลอดภัย” Safe Bangkok

พร้อมจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่เข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน สืบสภาพความเดือดร้อน ค้นหาผู้ป่วยเพื่อนำเข้ารับการรักษา การช่วยเหลือดูแลในกรณีที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชน และตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วนสำรวจเชิงรุกในการนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป, ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมถึงลดการใช้ห้อง ICU หากมีการติดเชื้อ

โดยสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สสน.นทพ.) จัดกำลังพลเข้าพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์ป้องกันพร้อมกับสำรวจเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อ นัดหมายฉีดวัคซีนและประสานงานเตรียมจัดกำลังพลของ นทพ. สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ใน กทม. เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในโอกาสต่อไป โดยในวันนี้มีประชาชนมารับบริการ 3,000 คน รวมยอดที่ นทพ. รับผิดชอบอำนวยการที่ผ่านมา รวมจำนวน ทั้งสิ้น
22,036 คน

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon