กรมอนามัย ยันวัคซีนโควิดกลุ่ม 12-17 ปี เริ่ม ต.ค.นี้ ชี้ ร.ร.ยังหย่อนมาตรการเสี่ยงแพร่เชื้อ

กรมอนามัย ยันวัคซีนโควิดกลุ่ม 12-17 ปี เริ่ม ต.ค.นี้ ชี้ ร.ร.ยังหย่อนมาตรการเสี่ยงแพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่ได้มีจัดทำแนวทาง Sandbox Safety zone in School เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 สธ. โดย กรมอนามัย ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่เข้าร่วม Sandbox Safety zone in School จำนวน 68 แห่ง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 48 แห่ง และมีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่มีการเปิดเรียนโดยหย่อนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่พบบ่อยได้แก่

1.โรงเรียนประจำยังมีบุคลากรภายนอก เข้า – ออกภายในโรงเรียน รวมทั้งยังพบครู ยังเดินทางไป-กลับ ไม่มีการคัดกรองความเสี่ยง 2.โรงเรียนไม่มีการจัดระบบ Sandbox Safety zone in school ที่มีประสิทธิภาพ และ 3.อาคารหอพักค่อนข้างแออัด ระยะห่างของเตียงนอนยังไม่ถึง 1 เมตร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แม้อยู่ในหอพัก นอกจากนี้ สำหรับแนวทางในการจัดการวัคซีนในกลุ่มนักเรียนตั้งแต่อายุ 12-17 ปี ต้องมีการคำนึงถึงหลักฐานทางวิชาการ ประโยชน์ ข้อควรระวัง และความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความพอเพียงของวัคซีนที่จะดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายให้ทันช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

“ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนปฏิบัติตามแนวทาง Sandbox Safety zone in School ด้วยการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะมีการคัดกรองโดยใช้วิธีแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test kit) เน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ บับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble and Seal) ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ Thai Stop COVID Plus มีระบบติดตามเข้มงวดของครูและบุคลากรพร้อมเฝ้าระวังสุ่มตรวจทุก 14 วัน หรือ 1 เดือนต่อภาคการศึกษา ด้านครู บุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงผ่าน Thai save Thai สม่ำเสมอ และเข้มมาตรการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการทางสังคม เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และในกรณีที่โรงเรียนมีการเปิดเรียนแล้ว แต่ต้องปิดเรียนเนื่องจากมีการติดเชื้อภายในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของ สธ.อย่างเคร่งครัด” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon