รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้ป่วยจิตเวช-ผู้ดูแล จำนวน 400 คน/วัน

รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้ป่วยจิตเวช-ผู้ดูแล จำนวน 400 คน/วัน

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดเงื่อนไขการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
– ต้องเลือกวันมารับบริการที่ไม่ตรงกับวันนัดของโรงพยาบาลศรีธัญญา
– ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ให้สิทธิผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีธัญญา หรือถ้าขาดการติดต่อต้องไม่เกิน 5 ปี
ให้สิทธิผู้ป่วยจิตเวช 1 คน และผู้ดูแลหลัก 1 คนเท่านั้น

ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลที่มีสิทธิฉีดวัคซีนต้องมาฉีดวัคซีนในวันเดียวกัน ในวันที่นัดมาฉีดวัคซีน หากผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถลงนามยินยอมการฉีดวัคซีนได้ ต้องมีญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่น้องสายเลือดเดียวกัน สามี ภรรยา บุตร)

หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ท่านและผู้ดูแลจะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
ชนิดของวัคซีนที่ท่านจะได้รับเป็นไปตามแนวทางการให้วัคซีนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

– สแกน QR CODE เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
– ตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่าง
– ตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่างเพื่อความสะดวกให้เช็กช่วงเวลาที่ว่างก่อนการจอง ระบบจะแสดงจำนวนคิวคงเหลือในแต่ละวัน

– ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ส่วนที่ 1 จะเป็นการจองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เลือกวัน เวลา กรอกข้อมูลทั่วไป แล้วกดเพิ่มข้อมูล เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล (ถ้ามี) ถ้าท่านประสงค์เพิ่มข้อมูลผู้ดูแลเพื่อรับฉีดวัคซีนด้วยให้ “เพิ่มข้อมูลการจองผู้ดูแล” หากไม่มีผู้ดูแลมารับวัคซีนด้วยหรือเดินทางมาคนเดียวให้กด “ไม่ประสงค์เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล”

– ตรวจเช็กสถานะการจอง
ค้นหาข้อมูลการจอง ค้นหาบัตรนัดตามเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “แสดงบัตรคิว” แคปหน้าจอเพื่อยื่นแสดงบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา www.srithanya.go.th โทร 0-2528-7800

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon