ปราจีนบุรี พบป่วยโควิดใหม่ 243 ราย จากคลัสเตอร์ไซต์ก่อสร้าง-โรงงานอุตสาหกรรม

ปราจีนบุรี พบป่วยโควิดใหม่ 243 ราย จากคลัสเตอร์ไซต์ก่อสร้าง-โรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 25 กันยายน นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 243 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 13,804 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 915 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 รายติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 25 กันยายน 2564 จำนวน 14,723 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้วจังหวัดปราจีนบุรี

จำแนกตาม Cluster ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน 243 ราย
(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 14,481 – 14,723) เป็น ผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาตรวจและรักษา จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท Western Digital : WD จำนวน 37 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ทาคาเนะ อิเล็กทรอนิกส์ ฯ จำนวน 15 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์ก่อสร้างท่าตูม (ระลอกใหม่) จำนวน 10 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยีฯ จำนวน 8 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV ระลอกใหม่ จำนวน 8 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิฯ อ.กบินทร์บุรี จำนวน 7 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 6 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำนวน 4 ราย
คลัสเตอร์บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) จำนวน 3 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ จำนวน 3 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทยูนิก้า เลช จำนวน 3 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทสุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำนวน 3 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทสหเซเรน จำนวน 2 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 2 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทวัฒนไพศาล จำนวน 2 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทโนเว็นต้า จำนวน 1 ราย
ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 85 รายผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์, ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 40 ราย

การกระจายตัวของผู้ป่วย อยู่นอกจังหวัดจำนวน 11 ราย อ.เมืองปราจีนบุรีจำนวน 20 ราย อ.กบินทร์บุรี จำนวน 62 ราย อ.นาดี 33 ราย อ.บ้านสร้างจำนวน 4 ราย อ.ประจันตคาม จำนวน 24 ราย อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 86 ราย อ.ศรีมโหสถ จำนวน 3 ราย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฏใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

จากสถานการณ์การติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับร่วมงานบวช งานศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากาก
อนามัย และการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2-4 ยังพบมีการติดเชื้อ

จึงขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้าน
ให้เลือกรับประทานอาหาร จานเดียว หรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือเมื่อมีการพูดคุยกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โลมา อัจฉริยะนอนน้อย แต่นอนนะ
บทความถัดไปโซลชาร์โวยคล็อปป์ต้นเหตุทำผีได้ลูกโทษน้อยลง