สถานการณ์โควิดเชียงใหม่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 96 ราย ด้านผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์โควิดเชียงใหม่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 96 ราย ด้านผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือเพียง 96 ราย โดยมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ประกอบด้วย ลำพูน เชียงราย และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 93 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด แบ่งเป็นจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 22 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น 14 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ที่บ้านวังไฮ หมู่ 14 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย 3 ราย, คลัสเตอร์การประชุมที่ร้าน Fuel Coffee สาขาแม่ปิง ตำบลวัดเกต 2 ราย, คลัสเตอร์ หจก. สามประสิทธิ์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย, คลัสเตอร์บ่อกุ้งบ้านสวน ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 1 ราย และคลัสเตอร์งานศพวัดฝายหิน หมู่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์หอพักร้อยห้อง ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก, คลัสเตอร์ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล, คลัสเตอร์ หจก. เป่าเปา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และคลัสเตอร์บริษัทเทพวงศ์ออร์คิด ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน คลัสเตอร์ละ 1 ราย

ด้านการระบาดในครอบครัวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย จาก 2 ครอบครัว ในครอบครัว หมู่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง 5 ราย และ ครอบครัว หมู่ 9 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย 2 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าพบเพิ่ม 41 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 17 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 4 ราย ในวันนี้ เป็นผู้สูงอายุ 3 ราย มีโรคประจำตัวและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาก่อนทั้ง 3 ราย ส่วนอีกหนึ่งรายที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง แต่ได้รับการฉีดวัคซีนได้เพียงเข็มเดียว จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายไทย อายุ 79 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดเตียง ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า และไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน ได้รับการตรวจคัดกรองเนื่องจากมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลหางดงแพทย์ให้การรักษาเรื่อยมา จนวันที่ 30 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

รายที่สองเป็นหญิงไทย อายุ 72 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง และผู้ป่วยจิตเภท ปัจจัยการติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 5 พฤศจิกายน มีอาการซึมลง ไม่รู้สึกตัว ตรวจที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลหางดง แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยผลตรวจ ATK เป็นลบ วันที่ 29 พฤศจิกายน ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด แพทย์ให้การรักษาเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 3 ธันวาคม ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

รายที่สามเป็นชายไทย อายุ 82 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง และไตวาย ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยวันที่ 14 พฤศจิกายน มีอาการไข้สูง ไอเล็กน้อย วันที่ 16 พฤศจิกายน ตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หลังจากนั้นวันที่ 23 พฤศจิกายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง แพทย์ให้การรักษาเรื่อยมา จนกระทั่ง 3 ธันวาคม ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

และรายสุดท้ายเป็นชายไทย อายุ 48 ปี มีโรคประจำตัว คือ ภูมิแพ้ ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinopharm มาเพียง 1 เข็ม วันที่ 15 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ วันต่อมาเข้ารับการตรวจ RT-PCR ผลยืนยันว่าติดเชื้อโควิด รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม วันที่ 22 พฤศจิกายน เหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จนกระทั่ง 3 ธันวาคม ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon