กรมการแพทย์เผยอัตราครองเตียงโควิด ทั่วไทยเหลือไม่ถึง 50%

กรมการแพทย์เผยอัตราครองเตียงโควิด ทั่วไทยเหลือไม่ถึง 50%

วันนี้ (25 ก.พ.65) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีข้อกังวลว่าระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะความเพียงพอของจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรมการแพทย์ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ดำเนินการบริหารจัดการเตียงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) ภาคีเครือข่าย UHosNeT กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงกลาโหม รพ.เอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสาธิต ปีตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล และการป้องกันการติดเชื้อใน รพ.ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล UHOSNET BKK กรมการแพทย์ทุกสัปดาห์ เพื่ออัพเดตสถานการณ์ภาพรวมโควิด-19 ประเมินสถานการณ์และศักยภาพเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ. รักษาที่บ้าน (Home Isolation: HI) และศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation: CI) ทุกระดับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งภาพรวมของประเทศด้วย

“ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก วัยทำงาน โดยมากกว่าร้อยละ 90 จะอาการเล็กน้อย และมากกว่า ร้อยละ 50 ไม่มีอาการ แต่กลุ่มที่เสียชีวิต อาการหนักยังเป็นกลุ่มสูงวัย กลุ่มเปราะบาง มีโรคเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง ที่รับเชื้อจากคนใกล้ชิด ขณะนี้ทั่วประเทศมีเตียงรักษาโควิด-19 ประมาณ 1.8 แสนเตียง อัตราครองเตียงประมาณ ร้อยละ 60” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การระบาดโควิด-19 อยู่ในช่วงขาขึ้น แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว ดังนั้น ยังมีเตียงรองรับกลุ่มอาการหนัก อย่างไรก็ตาม ต้องทำความเข้าใจการเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลหลังติดเชื้อ โดยผู้ที่มีอาการ หรือเป็นโรคอื่นแล้วไปตรวจที่ รพ.และพบผลบวก จะจัดระบบเข้ารักษาที่บ้าน (HI) หรือ รพ.ตามระดับอาการ กรณีตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลบวก ยืนยันว่าไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ ให้โทร.สายด่วน 1330 เข้าระบบได้เลย หากไม่มีอาการจะจัดเข้า HI ก่อน หากทำไม่ได้ จะจัดเข้าสู่ศูนย์พักคอย (CI) แต่หากมีอาการหนักมากขึ้น รพ.ที่ดูแลจะส่งไปศูนย์จัดหาเตียง และเข้า รพ.หลักต่อไป หรือโทร.ประสาน 1669 หากมีอาการฉุกเฉิน

“สำหรับข้อมูลเตียงทั่วประเทศ ข้อมูลของ สธ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เตียงผู้ป่วยน้อยระดับ 1 ทั้งหมด 142,044 เตียง ครองเตียง 89,141 เตียง อัตราครองเตียง ร้อยละ 62.8 ป่วยหนัก ระดับ 2.1 ทั้งหมด 24,456 เตียง ครองเตียง 5,104 เตียง อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.9 ระดับ 2.2 ทั้งหมด 5,633 เตียง ครองเตียง 703 เตียง อัตราครองเตียง ร้อยละ 12.5 ระดับ 3 ทั้งหมด 2,158 เตียง ครองเตียง 419 เตียง อัตราครองเตียง ร้อยละ 19.4 ภาพรวม 174,291 เตียง ครองเตียง 95,367 เตียง อัตราครองเตียง ร้อยละ 54.7 ” นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวและว่า ส่วนผู้ดูแลที่บ้าน (HI) 69,278ราย และในชุมชน (CI) 24,369 ราย ในขณะที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยสูงมากกว่า 3,000 รายต่อวัน มีความร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น รพ.เอกชน โรงเรียนแพทย์ รพ.ตำรวจ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กระทรวงกลาโหม และ กทม. รวมแล้วมีเตียงรองรับทั้งหมด 69,682 เตียง คนไข้เข้าไปนอน ใน รพ. 36,454 เตียง อัตราครองเตียง ร้อยละ 52.31 เตียงว่าง ร้อยละ 47.69

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image