ศบค. เผย อัตราครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบต่ำกว่า 50% ไทยขยับขึ้นอันดับ 15 ติดเชื้อสูง

ศบค. เผย อัตราครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบต่ำกว่า 50% ไทยขยับขึ้นอันดับ 15 ติดเชื้อสูง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกสะสมแล้วจำนวน 472,616,167 ราย รักษาหายแล้วรวมจำนวน 408,527,879 ราย และเสียชีวิตรวม 6,105,558 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เกาหลีใต้ เยอรมนี เวียนาม ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 21,382 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศจำนวน 58 ราย โดยแบ่งเป็นเข้าประเทศผ่านระบบเทสต์ แอนด์ โก 31 ราย แซนด์บ็อกซ์ 12 ราย และระบบกักตัว 3 ราย ลักลอบ 12 ราย และจากเรือนจำจำนวน 44 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 แล้วจำนวน 1,175,357 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 83 ราย รวมเสียชีวิตสะสมจำนวน 24,417 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.72 ทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อที่หายป่วยวันนี้จำนวน 24,824 ราย รวมหายป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 แล้วจำนวน 962,067 ราย และกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ 236,814 ราย อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักจำนวน 1,484 ราย และที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอีกจำนวน 532 ราย

ทั้งนี้ ตามสถานการณ์ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามกราฟจะพบว่า ผู้ป่วยปอดอักเสบ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. มีจำนวน 1,200 ราย แต่ในวันที่ 22 มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 1,484 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. มีจำนวน 404 ราย แต่ในวันที่ 22 มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 532 ราย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิต ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. มีจำนวน 69 ราย แต่ในวันที่ 22 มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 83 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย (14 วัน) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. มีจำนวน 22,720 ราย แต่ในวันที่ 22 มี.ค.นั้น ยังคงเป็นเส้นตรงแต่ขยับขึ้นเล็กน้อย

Advertisement

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้น 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบครองเตียงเยอะที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 196 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 30.30 สมุทรปราการ 85 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 46.10 นครราชสีมา 60 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 27.20 นครศรีธรรมราช 57 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 15 สงขลา 48 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 46.60 สุราษฎร์ธานี 48 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 45.20 บุรีรัมย์ 45 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 10.50 นนทบุรี 40 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 38.50 ชลบุรี 39 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 38.60 และกาญจนบุรี 38 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 27.70

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 83 รายในวันนี้ พบว่า เป็นประชากรกลุ่ม 608 หรือประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงร้อยละ 98 โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 และประชากรผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคเรื้อรังอีกจำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และผู้ที่ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2

ในส่วนของสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศแบ่งตามจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อ 3,109 ราย ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อ 1,420 ราย นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อ 1,136 ราย สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อ 874 ราย สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ 613 ราย นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อ 606 ราย ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อ 597 ราย ระยอง พบผู้ติดเชื้อ 533 ราย นครปฐม พบผู้ติดเชื้อ 503 ราย บุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อ 498 ราย

สำหรับผลการให้บริการวัคซีน ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มี.ค. เวลา 18.00 น. ประเทศไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพิ่มขึ้น 105,249 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 31,519 ราย สะสมรวม 54,912,758 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เข็มที่ 2 จำนวน 10,251 ราย สะสมรวม 50,127,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเข็มที่ 3 จำนวน 63,479 ราย สะสมรวม 22,449,148 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 127,488,916 โดส (สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image