เฉลียงไอเดีย : ‘ทรู’ ปั้น 6 ยูสเคส 5G อัจฉริยะ สร้างประสบการณ์คนไทยได้สัมผัส รับสถานการณ์ที่ไม่…ไม่ใช่เวลา‘ทำกำไร’

ยุคแห่ง “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สั่นสะเทือนไปทุกวงการ แต่ดิจิทัลเทคโนโลยีนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์ สามารถเติบโตได้สวนกระแส

และสำหรับตัวแม่ของวงการโทรคมนาคมไทย อย่าง “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) รายเดียวในไทยที่ให้บริการบนคลื่นที่ครบสุดถึง 7 ย่านความถี่ ทั้งความถี่สูง กลาง และต่ำ ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ อีกทั้ง ปัจจุบันได้ขยายโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบริการที่ตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์และเพิ่มศักยภาพให้ภาคธุรกิจทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ทรูจึงไม่หยุดพัฒนายูสเคส หรือรูปแบบการใช้งาน 5G แม้การระบาดของโควิด-19 ยังถาโถม แต่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังพ้นวิกฤตโควิด เทคโนโลยีดิจิทัล นี่แหละจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจไทยให้กลับมาผงาดอีกครั้ง!

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า การพัฒนา 5G ยูสเคส ที่หลากหลาย และการสร้างชุมชน 5G (5G คอมมูนิตี้) จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศของ 5G จึงเกิดเป็น True 5G WorldtechX ประกอบด้วย True 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้และการพัฒนานวัตกรรม 5G ที่นอกจากจัดเต็มทั้งความเร็วแรงของคลื่นย่าน 700, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ตอกย้ำการครอบครองคลื่นความถี่ครบสุดในไทยแล้ว สิ่งสำคัญคือประโยชน์จากคลื่น ทรูจึงจัดเต็มเทคโนโลยีและโซลูชั่น 5G มาแสดงแบบเจาะลึก ครอบคลุม 6 มิติการใช้งาน ยกระดับเมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ คุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และการค้าปลีกอัจฉริยะ ซึ่งนับเป็นการเปิดมิติใหม่ของการนำนวัตกรรม 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งที่สัมผัสได้จากการเยี่ยมชม True 5G WorldtechX รู้สึกตื่นตากับประสบการณ์สู่โลกนิทรรศการเสมือนจริงสุดล้ำ เวอร์ชวล เอ็กซิบิชั่น ผ่านเทคโนโลยี “XR Glass” ถ่ายทอดรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นจริง ตอบรับชีวิตในยุคนิวนอร์มอล พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ที่จะพลิกโฉมชีวิตแห่งอนาคตของคนไทยยุคใหม่ที่ดียิ่งกว่า กับประสบการณ์ 5G ที่หลากหลาย ในนวัตกรรมอัจฉริยะ True 5G WorldtechX ทั้ง 6 โซน ได้แก่

1.True 5G WorldtechX Intelligent City & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), โรโบติก, สมาร์ทเอนเนอร์จี เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเมืองหรืออาคารให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ช่วยให้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น ส่วนเจ้าของธุรกิจก็สามารถออกแบบและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

2.True 5G WorldtechX Agriculture ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเกษตรเพื่อประเทศชาติ เพื่อเกษตรกรไทย โดยสร้างเลิร์นนิ่ง แพทเทิร์น หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรไทยได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตร ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก

3.True 5G WorldtechX Education ยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ เทคโนโลยี มิกซ์ เรียลิตี้ (เอ็มอาร์), อักเมนต์ เรียลิตี้ (เออาร์) และเวอร์ชวล เรียลิตี้ (วีอาร์) และแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีการใช้ในวงการการศึกษามากขึ้น เสมือนภาพและตัวหนังสือมีชีวิต ช่วยให้ผู้เรียนสนุก เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น แม้แต่เรื่องที่อาจเข้าถึงยาก เช่น เรื่องของกระสวยอวกาศนอกโลก ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงกายวิภาค ที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเองแบบ 360 องศา

4.True 5G WorldtechX Industry ยกระดับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 5G เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้เทคโนโลยีเอไอ, เออาร์, วีอาร์ และอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) เข้ามาช่วยปรับปรุงการผลิตแบบออโตเมชั่น สามารถเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ประหยัดพลังงานและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5.True 5G WorldtechX Health & Wellness ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทั้งการส่งข้อมูลทางการแพทย์ที่ต้องการความชัดเจนแบบไฮเรสโซลูชั่น ผสานการทำงานผ่านเครือข่าย 5G เข้ามาช่วยตั้งแต่การดูแลตัวเองจากที่บ้าน จนกระทั่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและช่วยบุคลากรทางการแพทย์

และ 6.True 5G WorldtechX Retail ยกระดับร้านค้าปลีกอัจฉริยะ ผสานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งเอไอ อนาไลติกส์ เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายช่วยระบบจัดการร้านค้าเพื่อการช้อปปิ้งสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สร้างความต่างที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดธุรกิจค้าปลีกไทยและต่างประเทศ

นายพิรุณกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของ 5G อย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น แอพพ์สำหรับการทำงานระยะไกล, แอพพ์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีวอลเล็ต), แอพพ์การศึกษา, แอพพ์สุขภาพ โดยเฉพาะแอพพ์กลุ่มบันเทิง ทั้งโซเชียลมีเดีย, เกม, บริการสตรีมมิ่งต่างๆ

แต่มากไปกว่านั้นคือ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยได้ทดสอบการให้บริการ 5G ในด้านสาธารณสุขด้วย เช่น การนำหุ่นยนต์เข้าไปให้บริการในโรงพยาบาลและสั่งการผ่านผู้ควบคุมระยะไกลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์, การสร้างโรงพยาบาลต้นแบบทางการแพทย์ฉุกเฉิน ไปจนถึงบริการที่แพทย์สามารถให้คำปรึกษาทางไกลได้

แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในสถานะ “เริ่มต้น” เท่านั้น

หลังจากนี้โอเปอเรเตอร์จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนความต้องการในฝั่งคอนซูเมอร์ให้เกิดขึ้นด้วย เพราะหากทั้งสองฝ่ายมองเห็นภาพไม่ชัด ก็จะไม่เข้าใจว่าสปีดที่เร็วขึ้นของสัญญาณ 5G นั้นทำประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม

โดยนายพิรุณให้ทรรศนะในส่วนนี้ว่า เป็นสถานการณ์เหมือน “ไก่กับไข่” นั่นคือผู้บริโภคก็รอว่าถ้ามีคอนเทนต์น่าสนใจมากพอก็จะหันมาใช้บริการ ขณะที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ก็รอว่าเมื่อไรมีผู้บริโภคมากพอ ถึงผลิตคอนเทนต์ คนกลางอย่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมจึงต้องเป็นคนช่วยสร้างให้ตลาดดังกล่าวเกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเปิดตัวคอนเทนต์วีอาร์ เข้ามาเสริมทัพ ผ่านทางบริการทรูดี โดยคอนเทนต์ช่วงแรกที่ให้บริการ ประกอบด้วย คอนเทนต์บันเทิง หรือคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวแบบอันซีน รวมถึงเปิดให้ผู้ใช้บริการในเครือข่ายได้ใช้สัญญาณ 5G ฟรี ไม่ต้องเปลี่ยนซิม (แต่ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ 5G แล้วเท่านั้น)

หรือในส่วนของเออาร์ ที่กลุ่มทรูเปิดตัวแล้ว “ทรู 5G เออาร์แอพพ์” เพื่อนำเออาร์มาสร้างประสบการณ์ใหม่ในโลกคอนเทนต์และคอมเมิร์ซ ช่วงแรกจะให้ลูกค้าของทรูแลกสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวด้วย

ขณะที่ฟากธุรกิจ จะเสริมยุทธศาสตร์ด้านพื้นที่การให้บริการ เน้นที่โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงงาน แหล่งท่องเที่ยว และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือหากเป็นส่วนของพื้นที่ที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นย่านคลื่นความถี่สูง มาให้บริการ

นอกจากนี้ การเปิดตัว iPhone 12 ของค่าย Apple ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนตลาด 5G ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เหตุเพราะกลุ่มผู้ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ระดับไฮเอนด์ มีกำลังซื้อสูง และมักจะไม่เปลี่ยนไปใช้แอนดรอยด์ ดังนั้น สถานการณ์จากนี้ แค่รอการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ 5G บนไอโอเอสนั่นเอง

นั่นจึงเป็นอีกครั้งที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมออกมายอมรับว่า การปั้นบริการบนเครือข่าย 5G ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย สถานการณ์ของ 5G ในไทย เป็นช่วงของการเร่งสร้างระบบนิเวศ และการเร่งสร้างความต้องการใช้งานให้เกิดขึ้น มากกว่าการเร่งทำกำไรนั่นเอง

ระหว่างที่รอคอยสัมผัสอิ่มๆ ของ 5G ผ่านมือถือ ใครอยากสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะ 5G สามารถลงทะเบียนเข้าชม 6 โซนอัจฉริยะได้ที่ชั้น 7 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค ทรูเปิดรอบให้เข้าชมถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้

อัมพวัน อยู่กระทุ่ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โฆษกประชาชาติ’ จี้ ‘บิ๊กตู่’ เร่งกระจายอำนาจให้ อปท.เพื่อสร้าง ‘ภูมิคุ้มกันหมู่’ และกระตุ้นเศรษฐกิจ
บทความถัดไปแม่ชมพู่ร่ำไห้ พิธีเรียกขวัญซาบซึ้งชาวบ้านไม่ทิ้ง ไร้คนในครอบครัวร่วม