หุ้นสหพัฒน์ฯบวก 2.86% รับข่าว’มาม่า’ทุ่มเงิน 9 พันลบ.ถือหุ้นใหญ่’ฟาร์มเฮ้าส์’

น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เลขานุการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 61.16 บาท โดยทางบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ฯ จะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดในประกาศกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์ฯ

น.ส.สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ฯ เปิดเผยมติที่ประชุาวมคณะกรรมการบริษัทว่า บริษัทจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ฯ รวมทั้งสิ้น 211,062,800 หุ้น หรือคิดเป็น 46.90% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 238,937,200 หุ้น หรือคิดเป็น 53.10% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

น.ส.สรารัตน์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในจำนวน 90,450,000 หุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการไม่ให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อ ด้วยเหตุนี้จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจะมีจำนวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้นหรือคิดเป็น 33% คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 9,082 ล้านบาท ทั้งนี้บอร์ดบริษัทได้อนุมัติการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ภายในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ฯ หรือ PB ว่า ปิดตลาดที่ราคา 61.75 บาท เท่ากับราคาวันก่อนหน้า ส่วนหุ้นบริษัท บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ฯ หรือ TFMAMA ปิดตลาดที่ราคา 159.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.31% ขณะที่หุ้นบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งฯ หรือ SPI ปิดตลาดที่ราคา 72 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.86%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon