‘ก.ล.ต.’เปิดเฮียริ่งกรณีเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มอาเซียน ไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการยกเว้นการเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้แก่ผู้ลงทุนภายในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ลงทุนในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาเซียนได้สะดวกขึ้น พร้อมกับรองรับข้อตกลงในกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ในการสนับสนุนการลงทุนข้ามประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต.มีเกณฑ์อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์ได้อยู่แล้ว ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำบทวิเคราะห์มาเผยแพร่อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งผู้นำมาเผยแพร่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดที่จะยกเว้นการขอรับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่นำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มาเผยแพร่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสำคัญที่ ACMF กำหนด อาทิ บทวิเคราะห์เขียนโดยผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต้นทาง และเผยแพร่อยู่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบทวิเคราะห์ การเผยแพร่เป็นช่องทางในการเผยแพร่เท่านั้น ไม่ได้ดัดแปลงจากต้นฉบับ

อย่างไรก็ตามก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail juthaporn@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2561

บทความก่อนหน้านี้มะกันคว่ำบาตรบริษัทไทย กล่าวหาช่วยอิหร่าน
บทความถัดไปยกเลิกแน่! ‘อียู’ เตรียมยุติการปรับเวลาตามฤดูกาลปีหน้า