“น.สพ.สรวิศ ธานีโต”อธิบดีปศุสัตว์ได้รับเชิดชู เกียรติ”เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเข็มพระพิรุณทองคำ และโล่ประกาศเชิดชูเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 ในนามนิสิตเก่าที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอธิการบดี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับสถาปนามาเป็นเวลา 75 ปี ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้า ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่นำชื่อเสียงและเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” เพื่อยกย่องนิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร พัฒนาประเทศในเจริญก้าวหน้า นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้สังคมรับรู้ และเป็นแบบอย่าง เป็นแรงผลักดันให้แก่นิสิตรุ่นน้องให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาก้าวตามรุ่นพี่ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon