บวท.ปรับเส้นทางบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิใหม่ รับเที่ยวบินพุ่ง 1.8 พันเที่ยวต่อวัน

สมนึก รงค์ทอง

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) กล่าวว่า  บวท.ได้มีการปรับปรุงเส้นทางบินเข้า-ออกท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหม่เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจราจรทางอากาศมากขึ้น หลังพบว่าปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งอากาศยานดอนเมือง ที่มีเที่ยวบินเฉลี่ย 787 เที่ยวบินต่อวัน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ย 998 เที่ยวบินต่อวัน หรือรวมประมาณ 1,800 เที่ยวบินต่อวัน

นายสมนึก กล่าวว่า ทั้งนี้การปรับปรุงเส้นทางบินดังกล่าว จะเป็นการปรับปรุงเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ โดยจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวของจราจรทางอากาศมากยิ่งขึ้น ลดการล่าช้าของเที่ยวบิน และรองรับปริมาณเที่ยวบินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. อย่างไรก็ตาม บวท.ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ แต่ก็ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับไว้แล้ว ทั้งในเรื่องบุคคลากร วิธีปฏิบัติ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งข้อมูลและการประกาศใช้เส้นทางบินให้กับสายการบิน และหน่วยบินต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านระบบอุปกรณ์และแผนฉุกเฉินด้วย

นายสมนึก กล่าวว่า สำหรับเส้นทางบินมาตรฐานสำหรับเข้า-ออกที่ใช้อยู่เดิมนั้น เป็นเส้นทางที่ใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 รองรับปริมาณเที่ยวบินรวมของทั้งสองสนามบิน 1,600 เที่ยวบินต่อวัน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บวท.ได้ทำการติดตามวิเคราะห์ และประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ทั้งจากนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ พบว่าเส้นทางบินเดิมยังมีข้อจำกัด เช่น บางจุดมีปริมาณจราจรกระจุกตัวหนาแน่นเกินไป และบางจุดเป็นพื้นที่คอขวด ซึ่งส่งผลต่อความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ ในขณะที่ปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปี จึงต้องทำการปรับปรุงเส้นทางบินดังกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon