ปศุสัตว์ติดตาม ‘ข้าวโพดหลังนา’ อุดรฯพบ ค่าจ้าง 300 บ.เป็นต้นทุนสูงเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นสพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4, นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายสรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม, นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย, และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนและลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

นสพ.สรวิศกล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้ 1.ปัญหาเรื่องแรงงาน ค่าจ้างแรงงานในการปลูกข้าวโพดเฉลี่ยวันละ 300 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีราคาสูงต่อภาคการเกษตร 2.ด้านแหล่งเงินทุน มีเกษตรกรบางรายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ธกส. ทำให้ไม่มีแหล่งเงินทุนในการทำการเพาะปลูก

ทั้งนี้ จะนำประเด็นปัญหาดังกล่าวรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon