‘กฤษฎา’ดันสุดตัวขอปรับแบบรายการถนนยางพาราผสมซีเมนต์ให้ท้องถิ่นทำได้เอง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น ด่วนที่สุด เรื่องขอส่งแบบรายการก่อสร้างถนนยางพาราและประกาศราคากลางวัสดุสำหรับถนนยางพาราฉบับใช้ในท้องถิ่น ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(ผู้ว่าการกยท.) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งผู้รับทราบปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ.และผู้บริหาร อปท.ทุกจังหวัดว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการต่างๆซึ่งประกอบด้วยการนำยางพารามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศด้วย นั้น

บัดนี้กระทรวงเกษตรฯได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเพื่อขอให้แก้ไขคู่มือและประกาศใช้แบบรายการก่อสร้างถนนยางพาราผสมซีเมนต์(Para Soil Cement)สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถใช้เป็นคู่มือดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองหรือจ้างเหมาก่อสร้างได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยใช้วัสดุน้ำยางพาราสดจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกยท.
รับรองได้โดยตรง แล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (อ่านรายละเอียดเอกสารข้างล่าง)

จึงขอให้ กษ.จ.และผอ.กยท.จ.นำเอกสารประกาศดังกล่าวไปประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารของอปท.ในพื้นที่จังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปทั้งนี้ กษ.ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้มท.ทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว และขอมอบหมายให้ผต.กษ.ทุกเขตตรวจออกไปติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประกาศแก้ไขฉบับใหม่นี้ด้วย หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้ง กษ.ทราบโดยด่วนด้วย

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้แม่มาแล้ว! ‘ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์’ แลนดิ้งถึงไทย เตรียมร่วมงาน มิสยูนิเวิร์ส
บทความถัดไปแม่ร่ำไห้รับศพลูกชายถูกปลาสากทิ่มคอขณะฝึก