พาณิชย์จับมือฝ่ายมั่นคงมหาดไทยกรมศุลคุมเข้มนำเข้ามันสำปะหลัง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการมันสำปะหลัง และตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่า สาเหตุที่ราคามันสำปะหลังลดลงในขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชุมจึงมีมติให้ขอความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังอย่างเข้มงวด รวมทั้งควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมันสำปะหลังไม่เกินคันละ 21 ตัน หรือรถพ่วงคันละไม่เกิน 30 ตัน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ามาตีราคาในประเทศ

นางอภิรดีกล่าวว่า ปัจจุบันราคาหัวมันสำปะหลังสด ซึ่งมีเชื้อแป้ง 25% อยู่ที่กิโลกรัม(กก.) ละ 2 บาท ลดลงจากธันวาคม 2558 ที่อยู่ที่ กก.ละ2.25-2.10 บาท ขณะที่ต้นทุนเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 1.90 บาท คาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังปีนี้จะลดลงจาก 31 ล้านตันหัวมันสด เหลือเพียง 28 ล้านตันเนื่องจากมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง และมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเฉลี่ยปีละ 9-10 ล้านตัน เพราะผลผลิตในประเทศไม่พอใช้

นางอภิรดีกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินโครงการให้เงินกู้งวดแรกแก่วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรแล้วนำไปแปรรูป ปริมาณ 5 แสนตัน เพื่อช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น จาก กก.ละ 2 บาท เพิ่มเป็น กก.ละ 6.50 บาท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อชะลอการขุดหัวมันในช่วงนี้ออกไปก่อนเพื่อพยุงราคาไม่ให้ลดลงไปกว่านี้ โดยให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี จำนวน 100,000 ราย รวมวงเงินประมาณ 5 พันล้านบาท ซึ่งได้เริ่มปล่อยสินเชื่อบ้างแล้ว

นางอภิรดีกล่าวว่า นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดูแลการผลิตมันสำปะหลังระยะยาว ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและมีปริมาณแป้งของมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมการแปรรูปมันสำปะหลังให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก่อนส่งออก เช่น ทำแป้งมัน อาหารอย่างสาคู เป็นต้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image