นักวิชาการมธ.จวกกสทช.บริหารคลื่นวิทยุล้มเหลว

นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้วิจัยในโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Politicy Watch) แถลงรายงานในงานสัมมนา “บทบาท กสทช.ในการปฏิรูปคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง 4 ปีแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว” ว่า แม้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะได้รับโอนกิจการสถานี 1 ปณ. (เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิรตซ์) มาตามมาตรา 89 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 แต่ กสทช.กลับนำคลื่นเอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิรตซ์ไปให้บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด หรือสปริงนิวส์ ใช้ในรูปแบบแบ่งเวลา 40% และรับจ้างผลิต 60% โดยอ้างตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ.2553 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้มุ่งให้หน่วยงานรัฐมีสิทธิใช้คลื่นต่อชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนไปสู่ระบบใบอนุญาต จึงถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ เพราะการแบ่งเวลาถูกออกแบบให้ผู้ผลิตรายการรายเล็กได้มีโอกาสเป็นเจ้าของคลื่น

นายวรพจน์กล่าวว่า หากอ้างอิงตามกฎหมาย กสทช.ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายให้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในฐานะองค์กรกำกับดูแล อีกทั้งพันธกิจหลักของ กสทช. คือการนำคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่นเดียวกับคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมที่มีการประมูล 3จี และ 4จี จึงควรแสดงเจตจำนงในการคืนคลื่นสถานีวิทยุ 1 ปณ.ทั้งหมดทันที โดยระหว่างรอความพร้อมในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ สำนักงานควรดำเนินกิจการสถานีวิทยุ 1 ปณ. ในรูปของการบริการสาธารณะตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

นายวรพจน์กล่าวด้วยว่า ตามกฎหมายได้กำหนดให้ กสทช.กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจคืนคลื่นความถี่ภายใน 2 ปี แต่หากหน่วยงานรัฐแจ้งเหตุแห่งความจำเป็นก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไปสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจนถึงวันนี้การที่ กสทช.ปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี แต่กลับยังไม่มีกำหนดเวลาคืนคลื่นความถี่ที่แน่ชัดจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ถือครองคลื่นอยู่ อีกทั้งการที่ กสทช.ทำสัญญากับสปริงนิวส์ยังอาจเป็นการเปิดช่องให้หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจประวิงเวลาใช้คลื่นต่อหรืออาจทำสัญญาในรูปแบบเดียวกันเพื่อใช้คลื่นต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนความล้มเหลวในการทำตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ระบุให้ กสทช.กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้หน่วยงานรัฐคืนคลื่นภายใน 2 ปี และต้องนำคลื่นความถี่ไปจัดสรรใหม่

“ประเทศไทยมีคลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุอยู่กว่า 500 คลื่น แต่ปัจจุบัน กสทช.ยังไม่สามารถนำกลับคืนมาเพื่อจัดสรรใหม่ได้แม้แต่คลื่นเดียว ซึ่งส่วนตัวได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 2 ข้อ คือ 1.การที่ในจำนวนนี้มี 200 คลื่นที่เป็นคลื่นของกองทัพ ในยุคที่กองทัพเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง กสทช.จึงอาจเกรงใจ และ 2.การที่ กสทช.ไร้ประสิทธิภาพเอง” นายวรพจน์กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image