กรมปศุสัตว์เข้ม ป้อง’อหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ ยึดไส้กรอก ซาลามี่ปนเปื้อนเชื้อนทท.จีน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกร ที่ตรวจยึดได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และกองสารวัตรและกักกัน

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ด่านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่านอาหารและยา ด่านศุลกากร รวมทั้งหน่วยงานปกครองและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อตรวจสอบเข้มงวดนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ ป้องกันลักลอบการเคลื่อนย้ายตามด่านและแนวชายแดน ซึ่งจากการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้ตรวจยึดไส้กรอกและซาลามี่จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อฯ โดยสรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ทำการตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อฯ จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3 ครั้ง จำนวน 9 ตัวอย่าง

“เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเข้าประเทศ กรมปศุสัตว์ได้เชิญสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนทราบในมาตรการป้องกันโรคฯ โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม และขอย้ำให้เกษตรกรยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน และตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม ซึ่งพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือ call center 063-225-6888 หรือ Application : DLD 4.0 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการได้ทันที่”นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ทบ.ปัดสั่งทหารบวชเป็นพระ จำวัดจังหวัดชายแดนใต้ ชี้ข่าวบิดเบือน
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 : โดย พิมพ์พรร (คลิป)