รับลูกรบ. โคราชดันสร้างนักธุรกิจสตาร์ตอัพ เสริมศก.จังหวัดให้เข้มแข็ง

วันที่ 19 พฤษภาคม ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โคราชสตาร์ตอัพ (Korat Start Up) ประจำปี 2559 ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจัดขึ้น โดยมีผู้ให้ความสนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษา ใกล้จบการศึกษา วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เคยดำเนินธุรกิจ ผู้ว่างงาน และผู้ที่ดำเนินธุรกิจแต่ไม่เกิน 3  ปี และยังเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษี ให้ความสนใจเข้ารับฟังกว่า 300 คน

201605191543177-20041020133743

นายวิเชียรเปิดเผยว่า การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในครั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจระดับจังหวัดสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตาร์ตอัพขึ้น อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะ หรือผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน

201605191543161-20041020133743

ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า สำหรับการอบรมหลักสูตรโคราชสตาร์ตอัพนี้ จะแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ระดับ ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด คือหลักสูตรระดับเบื้องต้น จำนวน 3,000 ราย เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสู่หลักสูตรระดับแผนธุรกิจ จำนวน 1,500 ราย จากนั้นก็จะคัดเลือกเหลือ 900 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระดับผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบภาษีเต็มรูปแบบ มีขนาดการลงทุนที่ชัดเจน ขยายธุรกิจได้ มีโอกาสอยู่รอดสูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้เรื่องเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ช้าง’ จับมือ ‘รร.นายร้อยตำรวจ’ แถลงจัดหลักสูตรมวยไทยปี 2
บทความถัดไปเอสเต ลอเดอร์ขอแนะนำ 2 ผลิตภัณฑ์คลีนเซอร์สุดก้าวล้ำ