บทความก่อนหน้านี้เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (149) 成语故事 (一四九)
บทความถัดไปปิติ ตระกูลดิษฐ์ ‘เส้นทางการเต้นที่ถอนตัวไม่ขึ้น’