รองอธิบดีกรมชลฯ เดินหน้าติดตาม 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายจรัล ภูขาว และนายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ที่ปรึกษากรมชลประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายบุญรอด หาญองอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน 19% ทั้งนี้ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเร่งรัดแผนงานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ภายในปี 2563

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ  เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ซึ่งมีความจุเพียง 1.9 ล้าน ลบ.ม. และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 10.46 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรสร้างความมั่นคงในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 3,250 คน มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,490 ไร่ รวมถึงสามารถรองรับการใช้น้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ให้มีแหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง นอกจากนี้ จะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบศีรีขันธ์

ต่อมา ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลงานปัจจุบัน 2.47% ซึ่งโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2566

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองฯ  เป็นโครงการก่อสร้างภายใต้แผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองฯ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง แผนงานก่อสร้างในปี 2564 ความจุ 17.46 ล้าน ลบ.ม. เพื่อตัดยอดน้ำในลำน้ำสาขาก่อนจะไหลลงคลองบางสะพาน พร้อมทั้งทำการขุดขยายคลองเดิม คือ คลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง และคลองปัตตามัง-เขาม้าร้อง อีก 3 สาย เพื่อรองรับการระบายน้ำให้ได้มากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน 481 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,850 ไร่ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ระเบิดถล่มโบสถ์คริสต์ 2 แห่งในศรีลังกา เบื้องต้นเจ็บเกือบร้อย
บทความถัดไปสาวกรี๊ด!! อาบน้ำอยู่ดีดีมือมืดใช้มือถือส่อง วงจรปิดจับภาพชัดคนในหอปีนถ่ายคลิปมาหลายห้อง หวั่นภาพว่อนโซเชียล