“อพท.”จับมือทุกภาคส่วนบูรณาการท่องเที่ยวชุมชน ทำรายได้เข้าพท.เพิ่มขึ้นกว่า 20%

“อพท.”จับมือทุกภาคส่วนบูรณาการท่องเที่ยวชุม ทำรายได้เข้าพท.เพิ่มขึ้นกว่า 20%
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand พัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลอง ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้แนวความคิด “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ อพท. และชุมชนชาวดำเนินสะดวกจะใช้เส้นทางท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นนี้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยจะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในราชวงศ์จักรี 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน ควบคู่ไปกับเรื่องราวการค้าขาย วิถีชีวิตตามลำคลองและวิถีเกษตรแบบพอเพียง

นายทวีพงษ์กล่าวว่า เส้นทางวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน อพท. พัฒนาขึ้นจากการ บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง จังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมชลประทาน และกรมศิลปากร เป็นต้น ภายหลังที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยววิถีคลองโดยมอบหมายให้ อพท. เป็นหน่วยงานหลักในการค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม โดยเชื่อมโยงกับตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในปัจจุบัน ภายใต้แนวความคิดให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งอย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่คลองดำเนินสะดวก มีศักยภาพที่เข้าเกณฑ์การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมได้อย่างสมบรูณ์แบบ

“สำหรับอัตราค่าบริการ ในเส้นทางดังกล่าว ได้จัดแพคเกจในราคา 750 บาทต่อคน รับจำนวนขั้นต่ำ 6 คนต่อคณะทัวร์ โดยชุมชนจะเป็นผู้บริหารจัดการนำเงินที่ได้รับไปจัดสรรปันส่วน ส่วนการทำตลาดอพท. ได้เชิญ ททท. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอตต้า มาเป็นผู้ดำเนินการให้”นายทวีพงษกล่าวและว่าสำหรับการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวนั้นปจัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 6 พื้นที่ 14 ชุมชน สามารถเพิ่มรายได้เข้าชุมชนไม่ต่ำกว่า 20%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon