“พาณิชย์” ชี้แจงกรณีปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายประมง

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประมง (IUU) ที่ทำให้ชาวประมงไทยได้รับผลกระทบจากขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตที่มีขั้นตอนยุ่งยาก รวมถึงการเรียกร้องให้จำกัดจำนวนโควตาสินค้าอาหารทะเลที่เข้ามาจำหน่ายในไทย กรมฯ พิจารณาแล้ว ขอชี้แจงว่า

(1) กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายประมง (ด้าน IUU Fishing)

(2) เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ผูกพันสินค้าประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงไม่สามารถจำกัดปริมาณการนำเข้าได้ อย่างไรก็ดี การห้ามหรือกำหนดมาตรการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 จะต้องมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการสาธารณสุขและต้องพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบรอบด้าน ซึ่งหากประเทศไทยห้ามนำเข้าสินค้าประมงเฉพาะจากบางประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติได้

บทความก่อนหน้านี้แรงไม่มีตก!! ‘วัน’ โพสต์แรง ปมแย่งกระทรวง
บทความถัดไป‘ปิยบุตร’ จี้ ‘ชวน’ ชงศาล ปม 41 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ แจงสูตรแก้รธน. ปูทางรื้อทั้งฉบับ