หุ้นเด่น : แข็งเหมือนปูน

ครึ่งปีแรกผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ดูเหมือนครึ่งหลังของปีที่เหลือ ภาพรวมจะไม่แตกต่างจากครึ่งแรกที่ผ่านไปมากนัก หลายฝ่ายมองว่าปัจจัยกระทบสำคัญอย่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (เทรดวอร์) จะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 ทำให้หลายธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก นักวิเคราะห์เกือบทุกรายจึงแนะนำให้เลือกลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากปัจจัยในประเทศแทน ทำให้หุ้นเด่นที่จะแนะนำในวันนี้คือ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีซีซี (SCCC)

โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า เอสซีซีซี จะมีกำไรสุทธิไตรมาส 2 ของปี 2562 ที่ 693 ล้านบาท หดตัวลง 37% เทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านฤดกูาล เพราะเริ่มเข้าฤดูฝน และวันหยุดในประเทศค่อนข้างเยอะ บวกกับการหยุดซ่อมบำรุงเตาผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ 2 แห่ง
ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบประมาณ 220 ล้านบาท รวมถึงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมายแรงงานใหม่ ประมาณ 249 ล้านบาท ทำให้ไตรมาส 2 กำไรสุทธิจะลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลการดำเนินงานปกติยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากธุรกิจปูนในต่างประเทศที่ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่กลับมาผลิตเต็มกำลังการผลิต หลังจากท่ีผ่านการหยุดซ่อมบำรุงไปในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ทำให้ธุรกิจขยายตัวขึ้นจากความต้องการใช้ปูนเม็ดในต่างประเทศ จึงเชื่อว่าไตรมาส 2 ของปี 2562 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเอสซีซีซีแล้ว

หากมองข้ามไปยังไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ คาดผลประกอบการจะกลับมาขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยการหยดุซ่อมโรงงานที่ลดลง ไม่มีการตั้งสำรอผลประโยชน์พนักงานกดดันเหมือนไตรมาส 2 รวมถึงความต้องการใช้ปูนซีเมนต์จากการก่อสร้างของภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่องตามโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการที่มีการเร่งผลักดันก่อสร้างใหม่จากรัฐบาล บวกกับกำไรขั้นต้นจากส่วนต่างของราคาขายกับราคาซื้อดีขึ้น เพราะราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ขยับตัวขึ้น และต้นทุนถ่านหินก็ลดลง โดยเชื่อว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 30%-40%

จึงแนะนำให้รอซื้อในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลง โดยราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ 260 บาทต่อหุ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon