รองอธิบดีกรมชลประทานเร่งเครื่องงานก่อสร้างในสงขลาให้ทันตามแผน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาโดยมีนายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานก่อสร้าง

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง ร.1 จากเดิมที่สามารถระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ให้สามารถระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากดังที่เคยเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.2553 โดยการระบายน้ำผ่านคลองระบายน้ำ ร.1 เลี่ยงพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ รวมทั้งคลองระบายน้ำ ร.1 ยังสามารถเก็บกักน้ำในคลองสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพิ่มเติม 2 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงเวลาต่างๆ

สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธ์ุ อำเภอสทิงพระและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี เริ่มปี 2558 – 2564 เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่น้ำท่วมลดลง จำนวน 32,000 ไร่ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้จำนวน 151,100 ไร่ อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกประมาณ 21,530 ไร่ และจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 1,485 ครัวเรือน

นายประพิศได้เร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และขอให้มีการดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ เพื่อรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึง รวมทั้งเน้นย้ำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกระบวนการทำงานต่างๆให้กระชับ รวดเร็ว เพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในระหว่างการลงพื้นที่ นายประพิศ ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากนายอรุณ สวัสดี ส.ส. จังหวัดสงขลา และนายสมใจ ศรีสงค์ นายก อบต.ระวะ และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
บทความถัดไป‘เมอร์เรย์’ จับคู่พี่ชายลงแข่งครั้งแรกในรอบ 3 ปี คว้าชัยหวิวที่วอชิงตัน