คอฟฟี่เบรก : ครบแน่4ปี

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

จดจ่อรอการเคาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ดันราคาพุ่ง 60 บาทต่อกิโลกรัม นั้นจะเคาะจริงๆ ได้เมื่อไหร่

ล่าสุด ทั่นเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง กับพร้อมประกาศความชัดเจนว่าชาวสวนยางพาราจะได้รับการชดเชยรายได้จากประกันรายได้ 60 บาทแน่นอน บนเงื่อนไขคุณภาพยางต้องดีตรงสเปก! และเมื่อผ่านคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยและคณะรัฐมนตรี เงินเข้าบัญชีชาวสวนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เมื่อล้วงข้อมูลยางจากทั่นรัฐมนตรีจนเสร็จครบถ้วน ก่อนแยกย้ายกะถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ทั่นรัฐมนตรีออกตัวติดธุระเร่งด่วน พร้อมชี้แจง “ไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ถาม ผมยังอยู่ตอบคำถามได้อีกนาน ผมอยู่ครบ 4 ปีแน่นอน…”

อู้หูวว…คำตอบด้วยเสียงหนักแน่นของทั่นรัฐมนตรีแล้ว กระจิบกระจอกข่าวใจชื้น (ฮา) เพราะไม่บ่อยนักรัฐมนตรีอยู่ครบเทอม 4 ปี

บทความก่อนหน้านี้เรียงคนมาเป็นข่าว : 24 สิงหาคม 2562 : นิวรอน
บทความถัดไปดิจิเทรนด์ฟอร์เวิร์ด : แอพพ์ช่วยทำการบ้าน