คอฟฟี่เบรก : ฟินตาม

อิทธิชัย ยศศรี

ในการแถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนกรกฎาคม 2562 โดย คุณอิทธิชัย ยศศรี รอง           ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี)  อุตและเอ็มพีไอเหลือ 0.5% และเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ระดับ 100.07 ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2 หลังจากเดือนมิถุนายนอยู่ระดับ 100.78 และลดลง 3.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบปัญหาสงครามการค้า(เทรดวอร์) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนกระทบต่อการส่งออก และปัญหาภัยแล้งในประเทศก็ส่งผลอย่างมากต่อรายได้เกษตรกรที่ลดลง

รองอิทธิชัยระบุว่า อุตสาหกรรมที่การผลิตขยายตัวสูงสุด คือการกลั่นสุราและการผสมสุรา ขยายตัวถึง 72.01% เนื่องจากผู้ประกอบการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย อาทิ การผลิตเหล้าขาวที่ให้รสชาติคล้ายสุราญี่ปุ่น เกาหลี การผลิตเบียร์รูปแบบต่างๆ สามารถเจาะผู้บริโภคหลายกลุ่ม จนหลายผลิตภัณฑ์คล้ายสินค้าที่จำหน่ายในต่างประเทศ ขณะที่กำลังซื้อก็ตอบรับดีเช่นกันเพราะสินค้าสุราเป็นสินค้าที่บ่งบอกรสนิยมและรายได้ประชาชนที่สูงขึ้น

หลังแถลงข่าวเสร็จสิ้น กระจิบข่าวถามย้ำถึงอุตสาหกรรมสุรา ว่าทำไมโตเอาโตเอา

คุยไปคุยมา รองอิทธิชัยเล่าถึงประสบการณ์ดื่มเบียร์ “พวกคุณเคยลองเบียร์ยี่ห้อนึงของเยอรมันมั้ย รสชาติสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเลยนะ”

เจอประโยคนี้กระจิบข่าวพร้อมใจร้องอูยยย…

ก็แหมทั่นรองเล่นพูดนิ่งๆ แต่แววตาฟินสุดสุด (ฮา)

บทความก่อนหน้านี้ผู้นำฮ่องกงย้ำไม่คิดลาออก หลังเทปเสียงหลุดบอกอยากทิ้งเก้าอี้
บทความถัดไปเดินหน้าชน : ความไม่พร้อม : ศุกร์ มังกร