“กพท.” ทำหนังสือถึงเซ็นทรัลวิลเลจจัดทำประเมินความเสี่ยง เหตุโครงการอยู่ในโซนการบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ กพท.17/7891 ลงวันที่ 5 ก.ย.62 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกฎหมายการเดินอากาศ ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล พัฒนา (หรือซีพีเอ็น) โดยขอให้ บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน เพราะที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ อาจทำในรูปแบบของรายงานประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และจัดส่งให้ กพท.พิจารณาใน 60 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว จะใช้รายงานดังกล่าวเป็นฐานในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำรายงาน ขอให้บริษัทประสานโดยตรงกับฝ่ายมาตรฐานสนามบินในการให้คำแนะนำและประสานงานต่อไป

ต่อมา นายจุฬา ทำหนังสือด่วนที่สุด 17/7911 ลงวันที่ 6 ก.ย.62 เรื่องการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยระบุในข้อ 2.7 “ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการบิน กรณีที่อาจจะถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขณะอากาศยานร่อนลงสู่สนามบินในระดับต่ำ”

รายงานข่าวระบุว่า จากการฝึกอบรมของ กพท. กับ Transportation Security Administration ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14-23 ส.ค.62 ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะอากาศยาน Take Off และ Landing ในระดับต่ำ (Low Risk) อย่างไรก็ตามได้มีข้อแนะนำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงในกรณีดังกล่าว

รายข่าวยังระบุอีกว่า เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ กพท.ได้มีการแจ้งให้บริษัทซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด จัดทำรายงานผลกระทบความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และส่งให้ กพท.ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ยุทธพล” ร่วมเครือมติชน ปลูกป่า ไม้มีค่า วัดถ้ำเขาย้อย จ.เพชรบุรี
บทความถัดไปผู้พิการร้องพม.สระบุรี ไม่อนุมัติเงินกู้ผู้พิการ อ้างขาดส่ง เจ้าตัวงัดหลักฐานโชว์จ่ายครบ